#KierunekUWM - Wydział Nauk Społecznych - Radio UWM FM

Aż 10 kierunków kształcenia oferuje w trwającej rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlaczego warto rozpocząć naukę na jednym z nich? O tym opowiedział nam Prodziekan ds. studenckich prof. Marcin Chełminiak.

"Wydział Nauk Społecznych jest jednym z największych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jeżeli chodzi o liczbę studentów czy też pracowników naukowo-dydaktycznych. Od zawsze mieliśmy i mamy szeroką i bardzo różnorodną ofertę kształcenia, która łączy nauczanie z przekazywaniem młodym ludziom kompetencji praktycznych, które pozowolą im odnaleźć się na rynku pracy" - pokreśla Prodziekan ds. studenckich WNS prof. Marcin Chełminiak. "Dbamy o jakość kształcenia, jakość kadry, która naucza, ale też jesteśmy nastawieni bardzo prostudencko."

W ofercie kształcenia Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2020/2021 znalazło się aż dziesięć kierunków kształcenia. To m.in.: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna i socjologia. Są także dwie nowe propozycje: analityka i zarządzanie publiczne oraz psychologia. "To kierunki, których nie było w naszym regionie i poza naszym Uniwersytetem zapewne jeszcze długo nie będzie. Są oczekiwane przez młodych ludzi, ale też pracodawców w całej Polsce."

Wydział prowadzi także studia w specjalnej formule: 35+ lub 40+. To oferta dla ludzi, którzy pracują w tygodniu i mogą kształcić się u nas popołudniami. Ta oferta na socjologii i politologii skierowana jest oczywiście nie tylko do osób, które mają więcej niż 35 lat."

Z prof. Marcinem Chełminiakiem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 trwa do 13 sierpnia.

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_L/units/19000001/