Jak ulepszać nasze zajęcia zdalne?

LB

Nauczanie zdalne na naszym wydziale odbywa się główne poprzez platformę MSTeams, która oferuje wiele ciekawych rozwiązań. Możemy się przez nią łączyć ze studentami w wideorozmowie, dyskutować  w małych podgrupach, dzielić się materiałami, tworzyć notes zajęć, przeprowadzać zadania i testy. Podobne rozwiązania oferuje platforma Moodle, z której również korzystają pracownicy UWM.

Różny charakter zajęć oraz chęć podnoszenia jakości edukacji skłania jednak często do poszukiwania wsparcia w innych narzędziach. Zapraszamy więc do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych przygotowanych przez Lidię Bielinis z naszego wydziału,  w których podsuwa nam kilka pomysłów na urozmaicenie zajęć zdalnych.

Lidia Bielinis posiada duże doświadczenie związane z praktycznym wdrażaniem TIK do edukacji, m.in. prowadzi zajęcia ze studentami na temat nowych mediów w edukacji, przeprowadza szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz przygotowuje kursy e-learningowe na platformie itslearning. Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w edukacji łączy również z naukowym rozpoznaniem, prowadząc badania w tym zakresie.

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które zamieszczone zostały na stronie Olszyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

http://odn.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=216&fbclid=IwAR2-D-dmJ6vtZ7M9t0eh2Hvx3QVmWDSdbAiCjSPODSixSRUcuSfjcFCzxxI