IV Seminarium naukowe Instytutu Nauk Pedagogicznych

Seminarium

Czwarte seminarium naukowe INP pod kierownictwem prof. Marzenny Nowickiej odbyło się 14 maja 2021 r. w formie online i miało charakter szkoleniowy. Temat spotkania dotyczył tego: „Jak skutecznie publikować w dobrych czasopismach naukowych?”, a jego gościem był dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami i procedurami składania prac naukowych do wysokopunktowanych czasopism z listy JCR. Podczas spotkania poruszono istotne zagadnienia związane m.in. z procedurą przygotowania tekstów do zagranicznych czasopism, wskazano jaki jest zakres prac oraz koszt przygotowania i wydania publikacji. Prowadzący przywołał również rodzaje wydawnictw naukowych: open access i subskrypcyjne oraz wskazał słabe i mocne strony obu z nich. Cenne okazały się również przykłady odnoszące się do tego, jak zbudować prawidłowy manuskryp oraz jak wygląda składanie tekstu do przykładowego czasopisma wysokopunktowanego.

Dr hab. inż. Michał Krzyżaniak, prof. UWM – jest pracownikiem na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Opublikował dotychczas 68 artykułów, z czego 56 znajduje się w bazie Journal Citation Reports. Poza tym jest koordynatorem i wykonawcą  ośmiu projektów badawczych m. in. w programach Horyzont 2020, ERANET-Bioenergy, 7th Framework Programme, Biostrateg, Interreg Baltic Sea Region. Jest stypendystą programu MNiSW TOP 500 Innovators oraz członekiem Association for the Advancement of Industrial Crops i Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Fot. Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/khrin/

Zapis spotkania jest dostępny w plikach MS Teams dla członków zespołu INP.