Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika od 1 września 2021 r.

  1) dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - przewodnicząca
  2) prof. dr hab. Józef Górniewicz
  3) prof. dr hab. Henryk Mizerek
  4) prof. dr hab. Marzenna Zaorska
  5) dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
  6) dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM
  7) dr hab. Joanna Maria Garbula, prof. UWM
  8) dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
  9) dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM
10) dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
11) dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
12) dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
13) dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
14) dr hab. Iwona Myśliwczyk
15) dr Małgorzata Obara-Gołębiowska
16) dr Maria Radziszewska
17) przedstawiciel doktorantów
 
Decyzja nr 75/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 131/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika - zobacz »


Skład Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do 31 sierpnia 2021 r.
 
 1. dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.
 3. prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw.
 4. prof. dr hab. Henryk Mizerek
 5. dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
 6. dr hab. Joanna Maria Garbula, prof. UWM
 7. dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
 8. dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM
 9. dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
10. dr hab. Iwona Myśliwczyk
11. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
12. dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
13. dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
14. dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
15. dr Małgorzata Obara-Gołębiowska
16. dr Maria Radziszewska
17. mgr Maria Racewicz - przedstawiciel doktorantów

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika została powołana do pełnienia funkcji  decyzją Nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 października 2019 roku - zobacz »

Rada Naukowa Dyscypliny pedagogika została powołana decyzją Nr 131/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2019 roku - zobacz »

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - rok akademicki 2021/2022

20 października 2021 r.

17 listopada 2021 r.
15 grudnia 2021 r.
19 stycznia 2022 r.
16 lutego 2022 r.
16 marca 2022 r.
20 kwietnia 2022 r.
18 maja 2022 r.
15 czerwca 2022 r.
13 lipca 2022 r.