Instytut Nauk Politycznych

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. zw.

 

Sekretariat Instytutu:

mgr Anna Brzózka

mgr Iwona Bielska

ul. ks. F. Szrajbera 11, pok. 226

tel. 89 524 63 66

fax: 89 527 08 01

e-mail: inp@uwm.edu.pl

e-mail: anna.brzozka@uwm.edu.pl

e-mail: iwona.bielska@uwm.edu.pl

strona: www.uwm.edu.pl/inp/