Dla młodzieży

Instytut Nauk Politycznych organizuje okręgowe etapy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczestnictwo w olimpiadach pomaga w przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższych.

W przeszłości organizowano także konkurs politologiczny na pracę pisemną skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.