Informacja dla studentów

Studenci odbywający we wrześniu praktykę ciągłą pedagogiczną - dotyczy to studentów kierunków:

  • Pedagogika Wczesnej Edukacji,
  • Pedagogika. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i Przedszkolna
  • Pedagogika. Specjalność: Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika. Specjalność: Wczesna Edukacja

zobowiązani są do
przekazania nauczycielowi opiekunowi praktyk (w placówce, w której odbywają praktyki) informacji o konieczności wypełnienia umowy zlecenia i dostarczenia dokumentów (umowa - zlecenie, rachunek i w miarę możliwości zestawienie godzin)  nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki (umowy – zlecenia muszą być zatwierdzone w księgowości i następnie zgłoszone do ZUS-u  przed rozpoczęciem praktyki). Dokumenty należy przesłać na adres:

Uniwersytet Warmmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych
Ul. Żołnierska 14
10-561 Olsztyn


Więcej informacji na stronie: http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki