INDYWIDUALNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ

WNIOSKI O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ NALEŻY SKŁADAĆ
WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE DO 15.10.2022R
.
(przypominamy o załączeniu do podania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej potrzebę uzyskania IOS)