INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

UWAGA!


Do 19.10.2020r. przyjmowane będą podania o IOS na semestr zimowy. Wniosek powinien zawierać powód z jakiego IOS ma być przyznany oraz załączniki potwierdzające sytuację (np. zaświadczenie lekarskie). Podania w formie papierowej można złożyć osobiście w dziekanacie,  wysłać pocztą tradycyjną lub na adres email Prodziekana ds. studenckich marcin.chelminiak@uwm.edu.pl (wówczas w tytule należy wpisać "podanie o IOS").