INAUGURACJA ROKU AKADEMIKIEGO

Droga Studentko, Drogi Studencie!

 

 

Informujemy, że zaplanowana na 4 października 2021 uroczysta, Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego została odwołana!

 

W imieniu Pana Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM zapraszamy jednocześnie na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego w dniu 1 października 2021 roku o godz. 11:00. Ze względu na sytuacją epidemiczną nie ma możliwości zapewnienia wszystkim miejsc w sali, dlatego Pan Rektor zaprasza do uczestnictwa w uroczystości za pośrednictwem transmisji online: www.uwm.edu.pl/online

 

Mamy nadzieję, że pandemia nie zabierze nam możliwości realnych spotkań na Wydziale. Obecnie rekomendowane jest planowanie zajęć w trybie rzeczywistym (ćwiczenia) i zdalnym (wykłady w dużych grupach). Aktualnych informacji o decyzjach Władz UWM w tym zakresie można szukać na stronach Uczelni http://www.uwm.edu.pl/, oraz Wydziału http://wns.uwm.edu.pl/. Plany studiów zostaną umieszczone w drugiej połowie września na stronach Wydziału w zakładce plany studiów http://wns.uwm.edu.pl/studenci/plany-zajec, tam też znajdować się będzie informacja o ramowej organizacji roku akademickiego.

 

 

 

 

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM

Prodziekan ds. studenckich

WNS UWM