Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

2 października 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego i immatrykulacja. W poczet studentów Wydziału Nauk Społecznych przyjęto 756 studentek i studentów.

Inaugurując nowy rok akademicki na Wydziale Nauk Społecznych Pani Dziekan zwróciła się do studentów i studentek pierwszego roku: „Życzę Wam, byście spędzili z nami piękny i dobry czas, byście zdobyli wartościową wiedzę i umiejętności, byście nawiązali tu przyjaźnie, byście kiedyś z dumą mogli powiedzieć: to moja Alma Mater, to mój Wydział, to miejsce, które było i zawsze będzie dla mnie ważne”.