II ROK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - REJESTRACJA ŻETONOWA NA SEMINARIA

UWAGA!

Studenci II  roku Bezpieczeństwa narodowego studiów stacjonarnych Io zobligowani są do rejestracji żetonowej na przedmiot seminarium dyplomowe
i praca dyplomowa1. Zapisów na wymieniony przedmiot należy dokonać drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem
ul.uwm.edu.pl w terminie od 14 lutego 2018 r. od godz. 1000 do 17 lutego 2018 r. do godz. 2359.
W przypadku braku żetonów prosimy o kontakt z dziekanatem.