II rok Bezpieczeństwo narodowe II stopnia, stacjonarne- ZAJĘCIA ZDALNE!

Informuję, iż zajęcia na II roku kierunku Bezpieczeństwa narodowego II stopnia studiów stacjonarnych,
od 26.11.2021 do 09.12.2021 będą odbywały się  w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS


Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak, prof UWM