II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: DZIECKO – CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugą Konferencję naukową, tym razem poświęconą nauczycielowi funkcjonującemu w cyfrowej rzeczywistości. W świetle rozważań podjętych w ramach pierwszego spotkania Uczeń i jego cyfrowy świat widzimy potrzebę pogłębionej refleksji nad wyzwaniami, jakie stawia dynamicznie zmieniający się świat medialny przed nauczycielem i szkołą. Istniejąca rozbieżność miedzy tradycyjnym działaniem szkoły a współczesnymi realiami jej funkcjonowania wskazuje na konieczność poszukiwania nowych dróg porozumienia podmiotów edukacji i wyznacza nauczycielowi nowe role. W związku z powyższym zachęcamy pedagogów i przedstawicieli innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych, akademików i praktyków do udziału w dyskusji, wymianie myśli i doświadczeń wokół następujących obszarów tematycznych:

1. Nauczyciel – cyfrowy imigrant (dylematy (nie)kompetentnego nauczyciela w cyfrowym świecie; źródła i obszary wsparcia …)

2. Nauczyciel wobec digitalnej zmiany (akceptacja/ negacja/ obojętność wobec medialnej rzeczywistości)

3. Nauczyciel w relacjach z uczniem – cyfrowym tubylcem (mistrz czy uczeń?)

4. Instrumentarium nauczyciela w cyfrowej szkole (między tablicą i kredą a nowymi mediami)

Proponujemy dialog różnych środowisk w następujących formach: debata, wykłady, referaty w sekcjach, sesja posterowa. Przewidujemy również zorganizowanie warsztatów, których celem chcemy uczynić doświadczanie możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy nauczyciela z cyfrowym tubylcem. Z racji, iż liczba osób w grupach warsztatowych jest ograniczona, o udziale w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w warsztatach prosimy deklarować w karcie zgłoszeniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konferencji znajdują się w plikach do pobrania.