I rok II stopnia Pedagogika sp. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią – drugi stopień, studia niestacjonarne.

Zajęcia odbywają się według planu zamieszczonego na stronie WNS.

Podział na „trening interpersonalny”

Grupa A- prowadzenie dr Alina Rozłucka

Lp  Nr alb.
1.  138078
2.  154516
3.  154517
4.  134816
5.  127190
6.  151269
7.  138734
8.  117949
9.  124309
10. 135577
11. 138904
12. 135591
13. 151285
14. 154520

Grupa B- dr Lidia Willan - Horla

Lp  Nr alb.
1.  129730
2.  138225
3.  131427
4.  135153
5.  138251
6.  154524
7.  154532
8.  130693
9.  127326
10. 152346
11. 135689
12. 151319
13. 122484

Ważne! Trening jest formą obowiązkową, nie ma  możliwości odrobienia zajęć. Zajęcia odbywają się na materacach. Proszę o wygodny strój i zmianę obuwia.