I. Pakistańsko-Polska Międzynarodowa Konferencja Naukowa

I. Pakistańsko-Polska Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 6-7 grudnia 2022 roku odbyła się w Karaczi I. Pakistańsko-Polska Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która została zorganizowana przez Departament Stosunków Międzynarodowych Federal Urdu University of Arts, Science&Technology (FUUAST) oraz Instytut Nauk Politycznych (INP) Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Było to pierwsze w historii relacji dwustronnych państw tego typu wydarzenie naukowe, które w przyszłości ma mieć charakter cykliczny. Tematem przewodnim konferencji były „Relacje Pakistańsko-Polskie: Szanse i wyzwania w zmieniającym się świecie”. Przygotowania do konferencji trwały blisko 5 miesięcy, a osobami koordynującymi prace byli dr Faisal Javid i dr Magdalena Kumelska-Koniecko. Miejscem konferencji była uczelnia  - Institute of Business Administration w Karaczi. Odbywała się ona w trybie hybrydowym.

Patronat nad konferencją objęli: Wyższa Komisja Edukacyjna w Islamabadzie, Federal Urdu University of Arts, Science&Technology w Karaczi, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Institute of Business Administration (IBA) in Karachi, DHA Suffa University, a także „Pakistani Journal of International Affairs” i  „Journal of European Affairs”.

 UWM w Pakistanie był reprezentowany przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Jerzego A. Przyborowskiego, Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni prof. dr. hab. Pawła Wielgosza oraz Dyrektora INP prof. dr hab. Arkadiusza Żukowskiego.

W dniu poprzedzającym konferencję (5 grudnia) delegacja z UWM wzięła udział w wyjątkowym spotkaniu, będącym inauguracją Konferencji, a którego gościem honorowym był Prezydent Republiki Islamskiej Pakistanu -  dr Arif Alvi. Uroczystość ta odbyła się w Rezydencji Gubernatora w Karaczi. Oprócz Prezydenta dr. A. Alvi z przemówieniami wystąpili: JM Rektor prof. Jerzy Przyborowski oraz prof. Arkadiusz Żukowski, a także dr Asghar Dashti (dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Urdu), prof. Akber Zaidi (dyrektor IBA), prof. Muhammad Ziauddin (Rektor Uniwersytetu Urdu).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciel Ambasady RP w Islamabadzie w osobie III Sekretarza Pana Sergiusza Moskala, przedstawiciele władz Federal Urdu University of Arts, Science&Technology,  DHA Suffa University oraz władz prowincji Sindh. Wydarzenie to było relacjonowane przez wszystkie najważniejsze, pakistańskie media elektroniczne i drukowane jak i agencje informacyjne (informacja o tym wydarzeniu znalazła się w głównych wiadomościach I programu telewizji pakistańskiej).          

Program konferencji został podzielony na osiem sesji (inaugurująca; sześć sesji tematycznych obejmujących zagadnienia dotyczące historii, kwestii politycznych, ekonomicznych, wojskowych, technologicznych  i kulturalnych; zamykająca). 

Obrady w sesjach tematycznych poprzedziła uroczysta sesja inaugurująca konferencję, podczas której wystąpili prof. dr  Muhammad Ziauddin – Rektor Federal Urdu University of Arts, Science&Technology, prof. dr hab. Jerzy A. Przyborowski – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr Akber Zaidi - Dyrektor Institute of Business Administration (IBA),  Pan Maciej Pisarski – Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Islamabadzie, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM oraz dr Asghar Ali Dashti – Dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych FUUAST.

Podczas konferencji uczestnicy wydarzenia wysłuchali 29 referatów dotyczących problematyki konferencji, które wygłosili przedstawiciele pakistańskiego (nie tylko z uczelni w Karaczi, ale także uniwersytetów w Islamabadzie, Lahore i Gilgit-Baltistan), polskiego (oprócz UWM, także z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego), włoskiego oraz chińskiego środowiska naukowego. Wystąpienia budziły ogromne zainteresowanie uczestniczących w konferencji studentek i studentów Departamentu Stosunków Międzynarodowych, którzy mieli mnóstwo pytań zwłaszcza do przedstawicieli delegacji z Olsztyna.

Pracownicy INP wygłosili cztery referaty: dr Magdalena Kumelska-Koniecko – „Remarks on the Polish Refugees in Pakistan. The Example of Country Club Camp and Malir in Karachi”, dr Ewa Czarkowska – „Pakistani Perception of Sino-Russian Strategic Partnership in The Context of The US Indo-Pacific Strategy”, dr Piotr Lotarski – “Polish Perspective on the Development of Pakistani-Polish Cooperation in the Military Field”, prof. Arkadiusz Żukowski „Pakistan in Poland’s Foreign Policy. From the Past to the Present Day” (jako keynote speaker). Prof. A. Żukowski przewodniczył także jednej z sesji (Pakistan-Poland Political Relations: Challenges and Opportunities).

Sesję podsumowującą konferencję uświetniła obecność gubernatora prowincji Sindh - Kamrana Tessoriego oraz wystąpienia, m.in.: Prorektora UWM prof.  Pawła Wielgosza, Generalnego Konsula Honorowego RP w Karaczi Mirza Omaira Baiga, Dyrektora INP prof. Arkadiusza  Żukowskiego i  Dyrektora Departamentu Stosunków Międzynarodowych FUUAST dr. Asghara Dashti.

Ostatniego dnia pobytu w Karaczi – przedstawiciele polskiej delegacji – złożyli wieńce na polskich grobach, m.in. uchodźców, którzy w Pakistanie w latach 40. ubiegłego wieku w obozach przejściowych - Kweta, Karaczi i Malir - znaleźli schronienie po, ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSRR. W latach 1942-1945 przez pakistańskie obozy przejściowe przeszło około 21 tys. polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Na cmentarzu odwiedzono także groby Polaków z Polskich Sił Zbrojnych, którzy bezpośrednio po II wojnie światowej znaleźli się w Pakistanie i wnieśli fundamentalny wkład w budowę Sił Powietrznych Pakistanu i lotnictwa cywilnego. Szczególnie zasłużony na tym polu był gen. Władysław Turowicz, który  przyczynił się także do utworzenia zrębów programu kosmicznego (nazywany jest Godfather of Pakistan Space Programme).

Ponadto delegacja UWM odbyła krótkie wizyty w Pakistan Air Force Museum (gdzie znajduje się sala upamiętniająca gen. Władysława Turowicza) oraz Pakistan Maritime Museum.

Co więcej podczas pobytu w Karaczi delegacja UWM odbyła spotkania z władzami i pracownikami Departamentu Stosunków Międzynarodowych FUUAST oraz Generalnym Konsulem Honorowym RP w Karaczi Mirzą Omairem Baigą.

W związku z konferencją została przygotowana w wersji elektronicznej specjalna publikacja pt. „Conference Booklet” (ss. 175) składająca się z dziewięciu części (Informacja szczegółowa o patronatach, Informacje na temat uczelni i wydziałów/instytutów partnerskich, Informacja o umowie między uczelniami partnerskimi, Informacje o konferencji, Abstrakty konferencji, Sylwetki osób wygłaszających referaty/przewodniczących sesji/gości, Informacje na temat harmonogramu konferencji, Informacje o miejscu konferencji, Informacje na temat partnerów konferencji), zob.:

https://fuuast.edu.pk/wp-content/uploads/2022/11/Conference-Booklet-of-1st-Pak-Pol-Int-Sc-Con-6-7-Dec-22-1.pdf

*           *           *

I. Pakistańsko-Polska Międzynarodowa Konferencja Naukowa była bezprecedensowym wydarzeniem w historii dwustronnych relacji państw, szczególnie cieszy, że Instytut Nauk Politycznych UWM był jego częścią.