Gratulacje dla prof. D. Kozerawskiego

Profesor Kozerawski

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, kierownik Pracowni Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Społecznych UWM został członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021.

Jest to duże wyróżnienie i docenienie nie tylko aktywności naukowej i organizacyjnej prof. dr. hab. D. Kozerawskiego, ale jego kontaktów i współpracy z otoczeniem biznesowym. Został on rekomendowany do Rady przez Pracodawców RP (12 tys. polskich przedsiębiorstw). Jest on jedynym przedstawicielem naszego Uniwersytetu w tej Radzie. W poprzedniej kadencji nie mieliśmy w niej swojego reprezentanta.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ważnym organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.