Gratulacje!

W.K.
Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 8 lutego b.r. Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Wojciechowi Kotowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
Wielkie gratulacje !!!!