Gratulacje!

MH

 

 

 

 

Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

w dniu 18 czerwca 2020 roku podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania

dr. Maciejowi Hartlińskiemu

 stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych

w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

 Tytuł osiągnięcia „Teoretyczne i empiryczne determinanty przywództwa politycznego”

Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki

 Serdecznie gratulujemy!