Gratulacje!

K.Ć.

 

 

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w dniu 3 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o nadaniu

dr Katarzynie Ćwirynkało

 stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika.

 Osiągnięcie naukowe - cykl publikacji pt. „Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie - kontekst rodzicielstwa”

Recenzenci:
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Serdecznie gratulujemy!