Gratulacje!

M. Dobosz

 

 

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w dniu 14 czerwca 2023 r. podjęła uchwałę o nadaniu

mgr Marzenie Dobosz

 stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych

w dyscyplinie naukowej pedagogika

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Pozaszkolna edukacja regionalna w procesie kształtowania tożsamości regionalnej mieszkańców Mazur" odbyła się 14 czerwca 2023 roku na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Promotor:

dr hab. Małgorzata Suświłło, em. prof. UWM

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku,
dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. ucz. – Akademia Ateneum w Gdańsku,
dr hab. Mariusz Cichosz, prof. ucz. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 Serdecznie gratulujemy!