Gratulacje!

Ciczkowsa-Giedziun

 

 

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w dniu 29 września 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu

 

dr Małgorzacie Ciczkowskiej-Giedziun

 stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika.

 

 Tytuł osiągnięcia naukowego - monografia pt. „Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny” oraz istotnej aktywności naukowej.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński – em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Maria Mendel – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

 

Serdecznie gratulujemy!