Gratulacje!

Jurkun

 

 

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 24 września 2021 r.

podjęła uchwałę o nadaniu

 mgr. Andrzejowi Jurkunowi

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie

nauki o polityce i administracji.

 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Działalność społeczno-polityczna organizacji mniejszości litewskiej w Polsce” odbyła się 24 września 2021 r.Promotor:

dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM

Promotor pomocniczy: 

dr Tomasz Gajowniczek

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

 

Serdecznie gratulujemy!