Gratulacje!

O.M.

 

 

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w dniu 31 marca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu

 Mgr Oldze Modzelewskiej

 stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika oraz o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej pt.

„Role i relacje społeczne mężczyzn w narracjach off-roadowców w dobie społeczno-kulturowych przemian męskości. Perspektywa etnopedagogiczna”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie zdalnym 31 marca 2021 roku.


Promotor:

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Promotor pomocniczy:

dr Monika Grochalska

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

 

Serdecznie gratulujemy!