Grant NCN dla naukowczyni z WNS!

Katarzyna Ćwirynkało

Narodowe Centrum Nauki pod koniec maja ogłosiło wyniki konkursu na projekty badawcze OPUS.

Kierowniczką jednego z projektów jest prof. Katarzyna Ćwirynkało z naszego Wydziału.

Do konkursu OPUS-26 zgłosiła ona zadanie pt. „Badania włączające z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną – model metodologiczno-analityczny.”

Pani Profesor jest także specjalistką ds. równouprawnienia na naszej Uczelni. W wywiadzie dla Wiadomości Uniwersyteckich wspomniała, że „Celem projektu jest stworzenie pełnych metodologiczno-analitycznych ram koncepcyjnych badań włączających, które byłyby w stanie sprostać́ założeniom dostępności i realizować́ zasady równości, niedyskryminacji i upodmiotowienia.”

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu tutaj: https://uwm.edu.pl/aktualnosci/granty-ncn-dla-naukowcow-z-uwm

Fot. Janusz Pająk

#UWM #WNSUWM #GrantNCN #BadaniaNaukowe #Równouprawnienie #Inkluzja