Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej 30 maja 2023 roku w Auli przy ul. Żołnierskiej Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował spotkanie, którego celem było promowanie porozumienia między ludźmi starszymi a młodszymi pokoleniami. Spotkanie uroczyście rozpoczęła Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, która mocno podkreśliła znaczenie takich inicjatyw i spotkań w kontekście humanistycznym, pedagogicznym oraz holistycznego rozumienia człowieka we wszystkich okresach jego życia, od dziecka poprzez młodość, dojrzałość, aż po wiek senioralny.

Spotkanie uświetniły występy artystyczne, które zgodnie z konwencją spotkania, były prezentowane przez osoby w różnym wieku. Najmłodsze pokolenie uosabiały dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. Św. Rodziny w Olsztynie, które przedstawiły wiązankę tańców i piosenek ludowych z Warmii i Mazur. Następnie pensjonariusze z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Chorych Na Cukrzycę w Olsztynie przedstawili spektakl słowno-muzyczny związany z Dniem Matki. Ostatnią część uroczystości wypełnili uczniowie z Ukrainy z Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 w Olsztynie, którzy zaprezentowali program, który zawierał elementy ich folkloru, m.in. wiersze poetów ukraińskich, tradycyjne piosenki ich regionu oraz brawurowo wykonany taniec. Występy wszystkich grup spotkały się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonych, którzy nagradzali wykonawców rzęsistymi oklaskami. W przekonaniu organizatorów spotkanie przyczyniło się do integracji pokoleń we wspólnym przeżywaniu i rozumieniu swoich potrzeb oraz zainteresowań.

Autorzy zdjęć: dr Wiktor Sawczuk, mgr inż. Henryk Prus