„Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole” - relacja z IV edycji Konferencji

Konferencja „Dziecko ̶ cyfrowy tubylec w szkole”

23 marca 2019 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole”. Organizatorem wydarzenia była Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Katedra Wczesnej Edukacji oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Przewodnim kierunkiem rozważań w ramach cyklu spotkań są związki nowych mediów z edukacją, natomiast problematyka tegorocznej edycji koncentrowała się wokół tematu „Środowisko cyfrowe dla edukacji”. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli po raz czwarty przedstawiciele różnych środowisk, którzy wzięli udział w obradach plenarnych, sekcjach problemowych i warsztatach. Wśród uczestników konferencji znaleźli się badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Centrum Profilaktyki Społecznej oraz duża reprezentacja pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Gościliśmy także nauczycieli, psychologów, bibliotekarzy i doradców metodycznych reprezentujących szkoły, przedszkola, biblioteki oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli z Olsztyna, Mławy, Lubichowa, Górowa Iławeckiego i Nidzicy.

Gości powitała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, a następnie głos zabrali Prorektor ds. kadr dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM oraz Dziekan WNS dr hab. Joanna Ostrouch-Kamimńska, prof. UWM.  

Konferencja rozpoczęła się od rozstrzygnięcia konkursu „Mój cyfrowy świat  ̶ epizody z uczniowskiego życia”, którego tematyka korespondowała z problematyką konferencji. Organizatorem konkursu był Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Kapituła konkursu pod przewodnictwem dra Wiktora Sawczuka nagrodziła trzy prace i przyznała dwa wyróżnienia. Szczegółowa relacja z konkursu znajduje się na stronie http://wns.uwm.edu.pl/sprawozdanie-z-konkursu-moj-cyfrowy-swiat-epizody-z-uczniowskiego-zycia.

W czasie obrad plenarnych wysłuchaliśmy wystąpienia dr hab. prof. UWM Marzenny Nowickiej pt. Potencjał rozwojowy środowiska cyfrowego, które stanowiło wprowadzenie w tematykę konferencji. Następnie referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Edukacja w czasach idiokracji  ̶ nowe wyzwania i zadania, prof. dr hab. Marlena Plebańska,  STEAM-owe lekcje: jak kształcić kompetencje przyszłości oraz dr hab. Natalia Walter, Cyfrowe wspomaganie czytelnictwa dziecięcego. Rola audiobooków w edukacji elementarnej.

Po części plenarnej odbyły się warsztaty prowadzone przez ekspertki w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, w obrębie następujących tematów: Elementy gamifikacji w szkole ̶ praktyczne wykorzystanie aplikacji mobilnej ActionBound (prowadząca: mgr Lidia Bielinis), Zanurzenie w cyfrowym środowisku. Głowa na wierzchu (prowadząca: mgr Jolanta Okuniewska), STEAM-owa lekcja   ̶ robotyczny teatr (prowadząca: prof. Marlena Plebańska), Jak uczyć myślenia (programistycznego) od najmłodszych lat? (prowadząca: mgr Iwona Brzózka-Złotnicka).

 W sekcjach problemowych, z udziałem 28 prelegentów, prowadzono obrady wokół następujących tematów wiodących:

1. Dziecko w środowisku cyfrowym   ̶  w poszukiwaniu rozwiązań.

2. Wspieranie potencjału młodzieży w środowisku cyfrowym.

3. Akademickie środowisko cyfrowe   ̶  (nie)wykorzystane szanse.

Mamy nadzieję, że naukowy potencjał i atmosfera dyskusji, jaka towarzyszyła obradom, znajdą swoje odzwierciedlenie w monografii naukowej Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia, która tradycyjnie już włączy się w dorobek konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

Zdjęcia: Iwona Cymerman, Marcin Michalak.