Dyżur Wydziałowej Komisji Doktoranckiej przyjmującej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Dyżur Wydziałowej Komisji Doktoranckiej przyjmującej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej odbywać się będzie w podanych niżej terminach:

3 października 2019 r. - godz. 16.00-18.00 (ul. Żołnierska 14, pok. 3)
4 października 2019 r. - godz. 10.00-13.00 (ul. Żołnierska 14, pok. 3)
7 października 2019 r. - godz. 11.00-13.00 (ul. Żołnierska 14, pok. 3)