Dyżur Wydziałowej Komisji Doktoranckiej

Przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej odbędzie się w godzinach dyżuru Wydziałowej Komisji Doktoranckiej:
5 października 2022 r. godz. 15:15-16:30 w sali nr 4 przy ul. Żołnierskiej 14.