Drogie Studentki i Drodzy Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

Zaproszenie

Do 24 maja 2023 roku trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne warsztaty (https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-nauk-spolecznych/rekrutacja-na-warsztaty-2023)!

Serdecznie zapraszamy osoby z ostatnich czterech semestrów studiów: I stopnia, II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, do udziału w warsztatach prowadzonych przez pracowniczki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Lekarskiego.

Warto przed zakończeniem studiów skorzystać z możliwości poszerzenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, które pomogą w funkcjonowaniu na rynku pracy (ważne – w warsztatach mogą wziąć udział osoby, których kierunek studiów nie obejmuje bezpośrednio proponowanej tematyki).


W ofercie są dwa warsztaty:
TERAPIA EEG-BIOFREEDBACK i NEUROFEEDBACK (prowadzące: dr hab. Beata Rynkiewicz Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM; dr Martyna Kotyśko)
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI (prowadzące: dr Ewelina Kamasz, dr Barbara Wasilewska)


Każdy warsztat jest inny, ale łączy je wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, który poznacie, przetestujecie i zweryfikujecie jego działanie na sobie oraz przekonacie się jak może wspomagać Was w przyszłej pracy.

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 24 maja 2023 – nie zwlekajcie zatem i wyślijcie wypełniony formularz zgłoszeniowy!