Drogie Studentki i Drodzy Studenci pierwszych roczników - studiów stacjonarnych!


Informujemy, że w pierwszym tygodniu na Waszych zajęciach są organizowane spotkania, na których będziecie mieli możliwość poznania Waszych Opiekunów Roku oraz Pracowników dziekanatu. Na spotkaniach  uzyskacie informacje dotyczące m.in. programu studiów oraz działalności dziekanatu. Będzie także  możliwość odbioru legitymacji studenckich (należy mieć przy sobie dowód wpłaty- wydruk, bądż do okazania w telefonie). Na początku semestru z każdą grupą spotka się - w imieniu władz Wydziału -także Prodziekan WNS UWM.

 

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM

Prodziekan ds. studenckich

 

Harmonogram spotkań na zajęciach z opiekunami roku i pracownikami dziekanatu:....

 Pierwszy tydzień zajęć dla studiów stacjonarnych!

Instytut Nauk Politycznych

-Stacjonarne, ul. Szrajbera 11

- Analityka i zarządzanie publiczne (pierwszego stopnia, stacjonarne) - dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska – środa 9.45 (s. 104)

- Bezpieczeństwo narodowe (pierwszego stopnia, stacjonarne) - dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak – piątek g. 10.45 – grupa 1,  piątek g. 11.30 – grupa 2 (s. 217)

- Bezpieczeństwo narodowe (drugiego stopnia, stacjonarne) - dr Magdalena Kumelska-Koniecko – wtorek g. 11.30 (s. 228)

- Socjologia (pierwszego stopnia, stacjonarne) - dr Lidia Domańska, środa g. 8.00, grupa 1 - s. 117, grupa 2 - s. 128

- Politologia (pierwszego stopnia, stacjonarne) - dr Paweł Pietnoczka – czwartek  g. 17.45 (s. 220,)


Instytut Nauk Pedagogicznych

 Stacjonarne, ul. Żołnierska 14

- Psychologia (stacjonarne, magisterskie) – grupa 1 (aula Z) i grupa 2 (Sala 46 Z) dr Lidia Willan-Horla – poniedziałek g. 8.45, s.

- Pedagogika (pierwszego stopnia, stacjonarne) grupa 1 - mgr Bernadetta Olender-Jermacz, - poniedziałek g. 13.15, (Sala 18 Z)

- Pedagogika (pierwszego stopnia, stacjonarne) grupa 2 - mgr Bernadetta Olender-Jermacz, - środa g. 13.15, (Sala 33 Z)

- Pedagogika (pierwszego stopnia, stacjonarne) grupa 3 - mgr Bernadetta Olender-Jermacz, - poniedziałek g. 14.00, (Sala k138 Z)

- Pedagogika (drugiego stopnia, stacjonarne) - dr Katarzyna Nosek-Kozłowska – poniedziałek g. 11.30 (Sala 121 Z)

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarne) grupa 1- dr Godlewska-Zaorska Anna – czwartek g. 9.45 (Sala 33 Z)

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarne) grupa 2 - dr Godlewska-Zaorska Anna – czwartek g. 11.30 (Sala 33 Z)

- Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie, stacjonarne) - dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM – poniedziałek 9.45 (Sala 18 Z)

- Pedagogika specjalna (drugiego stopnia, stacjonarne) – dr hab. Beata Antoszewska – wtorek 11.30 (Sala 46 Z)

- Pedagogika wczesnej edukacji (drugiego stopnia, stacjonarne) grupa 1 - dr Sławińska Małgorzata – wtorek g. 13.15 (Sala k137 Z)

- Pedagogika wczesnej edukacji (drugiego stopnia, stacjonarne) grupa 2 plus - dr Sławińska Małgorzata – wtorek g. 15.00 (Sala k137 Z)