Drogie Studentki i Drodzy Studenci pierwszych roczników - studiów niestacjonarnych!

Informujemy, że w podczas pierwszego zjazdu na Waszych zajęciach są organizowane spotkania, na których będziecie mieli możliwość poznania Waszych Opiekunów Roku oraz Pracowników dziekanatu. Na spotkaniach  uzyskacie informacje dotyczące m.in. programu studiów oraz działalności dziekanatu. Będzie także  możliwość odbioru legitymacji studenckich. Na początku semestru z każdą grupą spotka się - w imieniu władz Wydziału -także Prodziekan WNS UWM.

 

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM

Prodziekan ds. studenckich

Spotkania z opiekunami roku i pracownikami dziekanatu:

Pierwszy zjazd dla studiów niestacjonarnych!!!

Instytut Nauk Politycznych

niestacjonarne

- Bezpieczeństwo narodowe (pierwszego stopnia, niestacjonarne) - dr hab. T. Bojarowicz – piątek (8.10.2021) – g. 15.00, s. 104

- Bezpieczeństwo narodowe (drugiego stopnia, niestacjonarne) - dr Diana Mościcka – piątek (15.10.2021) – g. 15.00  s. 228)

 

Instytut NaukPedagogicznych

niestacjonarne

-  Pedagogika specjalna (drugiego stopnia, niestacjonarne) – dr Wiktor Sawczuk, 9.10.2021, g. 9.45  Sala 49 Z

- Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie, niestacjonarna) - dr Jerzy  Czołgoszewski, 9.10.2021, g. 11.30 Sala 50 Z

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, niestacjonarne) - dr Cymerman Iwona, 9.10.2021 ,  grupa 1 g. 8.00, Sala k137 Z; grupa 2 g. 9.45 Sala k138 Z

- Pedagogika (pierwszego stopnia, niestacjonarne) - dr Kinga Lisowska, 09.10.2021, grupa 1 g. 13.15 Sala 33 Z; grupa 2 g. 12.30 Sala 33 Z

- Pedagogika (drugiego stopnia, niestacjonarne) - dr Alicja Siegień-Matyjewicz, 09.10.2021 g. 10.30, Sala 46 Z