Droga studentko, drogi studencie WNS!

Baner

 

Realizowałeś w miniom roku akademickim 2021/2022 praktyki ciągłe? Zapraszamy Cię więc do udziału w anonimowej ankiecie poświęconej ocenie organizacji praktyk na naszym Wydziale i ich przebiegu w placówce przyjmującej.

 

Ankieta zajmie Ci kilka chwil, a jej wyniki posłużą nam m.in. w:

- monitorowaniu przebiegu praktyk na Wydziale Nauk Społecznych UWM;

- weryfikowaniu efektów kształcenia realizowanych w ramach praktyk ciągłych;

- udoskonalaniu programów praktyk realizowanych na poszczególnych kierunkach.

 

Ankietę możesz wypełnić tutaj:

http://wns.uwm.edu.pl/ops/ewaluacja-praktyk-ciaglych/ankiety-ewaluacyjne/ankieta-dla-studentow

 

 Już teraz dziękujemy za udział w ankiecie!

Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych WNS