Dr Anna Leszczyńska-Rejchert otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dr Anna Leszczyńska-Rejchert otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej za zaangażowanie w kreowanie regionalnej polityki senioralnej. Serdecznie gratulujemy!