Doktor Joanna Dziekońska w rozmowie o książce pt. „Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne”

Na stronie internetowej Radia UWM FM ukazała się rozmowa z doktor Joanną Dziekońską z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji poświęcona książce „Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne”. Monografia ukazała się wraz z początkiem bieżącego roku i stanowi namysł nad przejawami nowego oblicza kultury dziecięcej, która to kultura rozwijana jest przez dzieci w przestrzeni internetowej. Podczas rozmowy autorka opowiedziała m.in. o wynikach swoich badań, a więc czym charakteryzuje się e-kultura dziecięca, co ją różni m.in. od kultury dziecięcej w ujęciu tradycyjnym, która powstawała w erze przedcyfrowej.  Wybrzmiał również wątek odnoszący się do specyfiki samego pokolenia, które współcześnie kulturę dziecięcą generuje. Jak podkreśla autorka, poznawanie tego pokolenia wydaje się ważne w kontekście myślenia o nowoczesnym modelu edukacji, w którym istotą staje się uwzględnianie potrzeb, zainteresowań i sposobów funkcjonowania dzieci w świecie, również tym cyfrowym.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy

 

Książka „Kultura dziecięca w internecie. Studium netnograficzne”  ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.