Delegacja INP na konferencji w Kłajpedzie

Uczestnicy konferencji

19 maja w Uniwersytecie Kłajpedzkim (Litwa) odbyła się 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Regional Development and Social Welfare: Problems and Solutions". Jej współorganizatorem była Sieć Uniwersytetów Morza Bałtyckiego (BSRUN), której członkiem jest UWM. Otwarcia konferencji dokonał m.in. przewodniczący BSRUN dr Kari Hyppönen, który jest także rektorem Uniwersytetu w Turku (Finlandia).

Wśród kilkudziesięciu naukowców z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, znalazła się silna delegacja z INP UWM, która zgłosiła łącznie 5 referatów.

Na zdj. od lewej: dr T. Gajowniczek, dr K. Tybuchowska-Hartlińska, dr. K. Maciejewska-Mieszkowska i dr. W. Modzelewski.