Cykl wykładów i szkoleń dla pracowników instytucji edukacyjnych i oświatowych, zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej UWM w Olsztynie

Cykl szkoleń

2 marca 2018 roku rozpoczęliśmy cykl bezpłatnych wykładów i szkoleń dla pracowników instytucji edukacyjnych i oświatowych, zorganizowanych przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej UWM w Olsztynie. Pomimo mroźnej pogody i weekendowej pory w naszych spotkaniach uczestniczyło 12 nauczycieli praktyków. Spotkanie otworzył Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński zachęcając środowisko praktyków i teoretyków do współpracy w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów. Dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk ukazała specyfikę funkcjonowania rodziny alkoholowej, wskazała na objawy diagnostyczne oraz możliwość pracy terapeutycznej z dzieckiem.  Mgr Ryszard Jabłoński zaprezentował problematykę zachowań autodestrukcyjnych uczniów w sytuacji kryzysowej i możliwość ich przeciwdziałania. Zapoczątkował on ożywioną dyskusję na temat autodestrukcji uczniów.

Następne spotkanie z tego cyklu odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w godzinach 16-18. Serdecznie zapraszamy.