Cyfrowy tubylec już po raz trzeci! Zapraszamy do udziału w konferencji - 17 marca 2018 r.

Plakat

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” nt.: „Szkoła w cyfrowej rzeczywistości”, która została zaplanowana na 17 marca 2018 roku w Olsztynie. Konferencja dotyczy problematyki związków nowych mediów z edukacją. Dwie poprzednie koncentrowały się na osobach ucznia i nauczyciela, jako reprezentantach dwóch odmiennych pokoleń kultury medialnej. W trzeciej uwagę kierujemy w stronę szkoły – instytucji, która musi odnaleźć swoje miejsce i rolę w kształceniu nowych pokoleń. Interesujące wydało nam się rozważenie, w jaki sposób to środowisko jest wrażliwe/reaguje na przemiany cywilizacyjne związane z wszechobecnością technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Proponujemy dialog różnych środowisk w następujących formach: debata, wykłady, referaty w sekcjach, sesja posterowa. Przewidujemy również zorganizowanie warsztatów, których celem chcemy uczynić doświadczanie wykorzystywania nowych technologii w pracy nauczyciela z cyfrowym tubylcem.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 stycznia 2018 r. Szczegóły znajdują się pod adresem: www.wns.uwm.edu.pl/we/konferencje.