Chcesz stać się twórczym praktykiem? Zapisz się do Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją!!!

LSZI

Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje bezpłatny cykl weekendowych warsztatów: „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją”. Wydarzenie to jest skierowane do studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (I i II stopnia).

Czym jest Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją?

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to cykl weekendowych warsztatów, podczas których studenci będą mieli okazję przeanalizować realne problemy spotykane przez przedsiębiorców. Spotkania mają na celu zapoznać studentów z rzeczywistymi wyzwaniami firm z regionu i dają szansę, aby wykazać się wiedzą teoretyczną w praktyce. Z całą pewnością to doświadczenie przyczyni się to do podniesienia kompetencji, także poza murami naszego Uniwersytetu. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani, uwzględniając szerokie spektrum predyspozycji i umiejętności.

Oferta

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to przede wszystkim niepowtarzalna okazja do zapoczątkowania budowania własnej sieci kontaktów, która jest niebywale ważna w  życiu zawodowym. Istotnym aspektem jest także nabycie umiejętności miękkich, pracy w zespole, kreatywnego podejścia i kompleksowego rozwiązywania problemów, zorientowania na klienta/odbiorcę, myślenia projektowego. Uczestnicy szkolenia będą identyfikować i rozwiązywać problemy metodą Design Thinking.

Termin

Zjazdy będą odbywały się w weekendy (soboty i niedziele). Pierwsza edycja rozpocznie się w II połowie października 2021 r. Ostatni zjazd każdej edycji, to prezentacja rozwiązań przed jury, do którego zapraszamy przedstawicieli firm, organizacji, które zgłosiły wyzwania. Zgłaszać się można do 11 października 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
http://zpr2.uwm.edu.pl/group/letnia-szkola-zarzadzania-innowacja

Kontakt:
Hanna Marciak – Koordynator

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie

tel. 89 524 51 62

e-mail: letniaszkola@uwm.edu.pl

 

Zapraszamy!