Bielinis Lidia

Doktorantka

Lokalizacja i godziny konsultacji w semestrze zimowym 2015/2016:

Olsztyn, ul. Żołnierska 14, pokój 150

Tel.: (89) 524 62 26

Tydzień B: środy9:45-11:15

Email: lidia. bielinis@uwm.edu.pl

 

Przebieg pracy naukowej:

Studia I° – Pedagogika z animacją turystyki i rekreacji, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, Wydział Pedagogiczny. Praca licencjacka pt. „Walory turystyczno-rekreacyjne Olsztyna i okolic w opinii jego mieszkańców”. Promotor: dr Cezary Kurkowski, rok ukończenia: 2010.

Studia II° – Pedagogika opiekuńcza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych. Praca magisterska pt. „Wartość edukacji lingwistycznej w życiu współczesnego człowieka. Na przykładzie Szkoły Językowej One School 
w Olsztynie”. Promotor: dr Cezary Kurkowski. Rok ukończenia: 2012.

Studia III°- Dyscyplina naukowa: pedagogika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej. Promotor: dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM. Rozpoczęte w 2014 r.

 

Zainteresowania badawcze:

Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki z pogranicza etnografii oraz fenomenologii, szczególnie w zakresie myślenia kreatywnego oraz pedagogiki twórczości. Aktualnie wdraża się w tematykę potencjalnych szans i zagrożeń jakie niesie ze sobą użytkowanie aplikacji w urządzeniach mobilnych przez nowe pokolenie ludzi, które profesor Howard Gardner określa jako „App Generation”. Entuzjastka edukacji językowej, jest autorką programu zajęć artystyczno-ruchowych w języku angielskim dla dzieci, powstałego w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich. Jej pasją są podróże oraz poszukiwanie alternatyw dla edukacji.

 

Kierunki działalności dydaktycznej (prowadzone przedmioty):

Metodyka animacji społeczno-kulturalnej (ćwiczenia), Kompetencje profesjonalne pedagoga szkolnego (ćwiczenia),Pedagogika ogólna (ćwiczenia).