BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPNIA (REJESTRACJA ŻETONOWA NA SEMINARIUM)

Od 4.10.2018r. godz. 12:00 do 6.10.2018r. do godz. 23:59
studenci I roku Bezpieczeństwa narodowego studia stacjonarne II 0 
zobowiązani są do zapisania się w systemie USOS na seminarium dyplomowe.