BARWY JESIENI – MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY PLASTYCZNE – kolejne spotkanie w ramach 15. OLSZTYŃSKICH DNI NAUKI I SZTUKI

warsztaty

W dniu 28 września 2017 roku w ramach 15. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki odbyły się warsztaty pt. Barwy jesieni – międzypokoleniowe warsztaty plastyczne. Już drugi raz Uniwersytet Międzypokoleniowy uczestniczył w tej cyklicznej imprezie. Zajęcia odbyły się w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Żołnierskiej 14. Projekt przygotowały dr Iwona Cymerman,
dr Mariola Gaber, dr Anna Leszczyńska-Rejchert, dr Maria Radziszewska i dr Aldona Zakrzewska. Warsztaty poprowadziły Irena Stasiewicz i Krystyna Zielińska, korzystając z pomocy innych osób z Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę w Olsztynie. Byli to: Joanna Hulewicz – instruktor warsztatów zajęciowych, Genowefa Klimiuk, Grażyna Smolińska, Krzysztof Naguszewski.
W zajęciach uczestniczyły dzieci z drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, które przybyły pod opieką nauczycielek Anny Końpy i Darii Jurczak.

Spotkanie rozpoczęła dr Mariola Gaber, która przywitała uczestników warsztatów oraz zaprezentowała ideę spotkań międzypokoleniowych. Następnie Irena Stasiewicz i Krystyna Zielińska wprowadziły w tematykę zajęć przez odczytanie wierszy o jesieni i przeprowadzenie quizu. W dalszej części spotkania podzielono dzieci na dwa zespoły. Każdy z nich wykonywał jeże i słoneczniki. Niezastąpiona była tutaj pomoc ze strony podopiecznych z Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę w Olsztynie, a także członków Uniwersytetu Międzypokoleniowego. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do pracy. Efekty ich działania są widoczne na zdjęciach, które zrobiono pod koniec zajęć (autor  dr Iwona Cymerman). Z pewnością można stwierdzić, że w trakcie tych warsztatów została zrealizowana idea integracji międzypokoleniowej.

Zajęcia podsumowała dr Aldona Zakrzewska, wręczyła dzieciom i pozostałym uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, a także zaprosiła wszystkich na owocowy poczęstunek.

 

Moderatorki: Mariola Gaber, Aldona Zakrzewska

Zdjęcia: Iwona Cymerman