Badania terenowe pracowników WNS w Szkocji

Badania terenowe pracowników WNS w Szkocji

W dniach 21-28.10.2017 członkowie Konsorcjum Naukowego WNP UMK - WNS UWM przebywali na badaniach terenowych w Livingston i Edynburgu w Szkocji. Temat projektu badawczego brzmi: „Etnografia niepełnosprawności i opieki domowej w Szkocji i Polsce w perspektywie Polaków pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych”. Uczestnikami badań terenowych byli:

  • kierownik  projektu badawczego: dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK,
  • członkowie: Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK
  • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
  • dr Katarzyna Ćwirynkało UWM

 Ponadto w dniu 25.10.2017, jako zaproszeni prelegenci (keynote speakers) badacze terenowi brali udział w zagranicznym seminarium naukowym w Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Edynburgu. Seminarium odbyło się w kampusie na starówce Edynburga w Wieży im. Dawida Hume’a (Tower of David Hume) dzięki dr Jackie Gulland, wykładowcy w Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych, a także dzięki międzywydziałowej grupie badawczej uczonych i doktorantów, funkcjonującej na Uniwersytecie w Edynburgu pod nazwą: Studia nad Niepełnosprawnością w Edynburgu i Pracą Socjalną. Szczegóły na temat seminarium dostępne online:

http://www.sps.ed.ac.uk/research/research_centres/cross_school_research_clusters/disability_research_edinburgh/events_and_activities

Zespół badawczy przedyskutował w grupie uczestników seminarium naukowego pogłębione założenia etnograficznego i porównawczego projektu badawczego w Szkocji i Polsce oraz  przedstawił wstępne dane do dyskusji po realizacji 2 wywiadów w grupach fokusowych oraz 5 wywiadów indywidualnych FTF w Livingston i Edynburgu. Współpraca będzie kontynuowana, gdyż problemy niepełnosprawności, opieki instytucjonalnej i domowej są ważnymi problemami społecznymi zarówno w Szkocji jak i w Polsce oraz innych krajów starzejącej się Europy.

Do pobrania