Zapraszamy na Seminarium prezentujące projekt badawczy ekonomii społecznej realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy na seminarium, podczas którego będzie prezentowany projekt badawczy dotyczący ekonomii społecznej realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (szczegóły w załączeniu), w którym analizowana jest m.in działalność Fundacji NIDA z Nidzicy jako podmiotu wdrażającego innowacje społeczne w regionie. Prelegentem będzie jeden z naukowców - wykonawców projektu: prof. Ralph Richter z Leibniz Institute for Research on Society and Space (IRS), Research Department „Dynamics of Communication, Knowledge and Spatial Development“ z Niemiec. Przewidziany jest również czas na dyskusję o roli uczelni wyższych w rozwijaniu współpracy ze środowiskiem społecznym i gospodarczym regionu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21-go lutego o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, sala 03. Prezentacja będzie w języku angielskim, ale będzie możliwość tłumaczenia na język polski.