"Różowe okulary" - projekt zrealizowany przez Studentki specjalności Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Kolejny projekt zrealizowany przez Studentki specjalności Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym - "Różowe okulary" polegał na prowadzeniu zajęć z dziećmi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie na Oddziale Pediatrycznym II. Zajęcia odbyły się w dwóch terminach: 09.01.2017 r. oraz 13.01.2017 r.
Miały one ułatwiać adaptację dzieciom przebywającym w szpitalu, poza tym służyły odreagowaniu negatywnych emocji związanych z pobytem w szpitalu, wypełnieniu dzieciom czasu wolnego i zapoznaniu ich z ciekawymi zabawami z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Mali pacjenci z Oddziału Pediatrycznego chętnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych im zabawach.
Studentki zaznaczają, że największą nagrodą dla nich był uśmiech na twarzach dzieci. Dziękujemy Dyrekcji WSSD za umożliwienie zrealizowania tych zajęć, a uczestniczącym w nich małym pacjentom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

fot. Magdalena Gąsiewska, Iwona Jabłońska