Prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz uhonorowany!

Prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz uhonorowany!

W dniu 5 grudnia 2016 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UKW w Sali Koncertowej UKW w gmachu Copernicanum Profesor Józef Górniewicz został uhonorowany zaszczytnym i wyjątkowym medalem „Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”, przyznawanym przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Przyznany medal jest dowodem uznania dla dokonań naukowo-badawczych Profesora w zakresie pedagogiki. Gratulujemy odznaczenia i życzymy kolejnych znaczących osiągnięć poszerzających i wzmacniających dorobek rodzimej nauki.