Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dzieci i młodzież – w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych"

Zapraszamy Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Dzieci i młodzież - w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych", która odbędzie się w Olsztynie w dniach 17-18 maja 2017 r. Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem obszarów podwyższonego ryzyka powstających w obliczu przemian społeczno-politycznych i kulturowych zagrażających harmonijnemu rozwojowi bio-psycho-społecznemu dzieci i młodzieży.

Proponujemy, aby nasza dyskusja koncentrowała się na takich kwestiach jak:

  1. Współczesne odniesienia teoretyczne i implikacje praktyczne koncepcji społeczeństwa ryzyka do badania sytuacji życiowej dzieci i młodzieży w Polsce.
  2. Rodzina ryzyka i w sytuacji podwyższonego ryzyka - jako środowisko życia dzieci i młodzieży.
  3. Ideologie edukacyjne a ideologizacja procesu edukacji jako szansa czy zagrożenie w rozwoju dzieci i młodzieży?
  4. Kultura popularna jako nadzieja czy zagrożenie? w rozwoju dzieci i młodzieży.
  5. Kontestacja młodzieży w społeczeństwie ryzyka.                           
  6. Źródła konfliktów w społeczeństwie ryzyka a tożsamość dzieci i młodzieży.
  7. Dylematy edukacji wyższej a tożsamość młodzieży w społeczeństwie podwyższonego ryzyka.
  8. Opieka, pomoc i wsparcie społeczne wobec zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży w społeczeństwie ryzyka.
  9. Wyzwania edukacyjne w obliczu realnych zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży – obszary