Nadanie doktoratu honoris causa prof. Oskarowi Gottliebowi Blarrowi – w obiektywie

Oskar Gottlieb Blarr – profesor Wyższej Szkoły Muzycznej Roberta Schumanna, niemiecki kantor, dyrygent i animator życia muzycznego pochodzący z Sędławek pod Bartoszycami otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Senat UWM przyznał prof. Blarrowi to zaszczytne wyróżnienie za działalność na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zabytków muzycznych Warmii i Mazur, popularyzowanie muzyki Feliksa Nowowiejskiego oraz za organizację życia muzycznego i aktywność na rzecz zbliżenia i porozumienia narodów niemieckiego i polskiego. Z wnioskiem o nadanie doktoratu wystąpił Wydział Nauk Społecznych UWM.

- Akt nadania doktoratu honoris causa to moment, w którym uczelnia honoruje ludzi wyjątkowych dla nauki sztuki. Tacy ludzie są dla nas mistrzami. Tytuł ten jest zarezerwowany dla osób najwybitniejszych, z których jesteśmy dumni. Profesor Oskar Blarr to orędownik pojednania i dobrych relacji między Polakami, Niemcami i Żydami. Jego pasja to odnawianie zabytków Warmii i Mazur – mówił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM otwierając uroczystość nadania doktoratu prof. Blarrowi.