Laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Instytut Nauk Politycznych

zdjęcie z olimpiady

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest współorganizatorem dwóch olimpiad skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym jest rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym kraju i świata. Natomiast Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności służy popularyzacji wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli. Promuje także idee powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Olimpiady organizowane są pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej. Uczestnictwo w olimpiadach pomaga w przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższych.

INP UWM przeprowadził zawody okręgowe, przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie. Podczas zawodów, które były znakomitą okazją do promocji naszego uniwersytetu, wyłoniono uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego. Zawody centralne odbędą się w marcu w Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Sztuki Wojennej. Laureaci i finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym uznaniem dla Laureatów Olimpiady są indeksy uniwersyteckie, otwierające im drogę na wiele kierunków społecznych.

Do etapu centralnego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się następujące osoby:

Jan Murawski - Zespół Szkół nr1 w Działdowie

Wojciech Pach - II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Kamila Skrzypa - Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Bartłomiej Wojnowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności zakwalifikowali się:

Andrzej Wojtalak - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,

Karolina Kubiak - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu,

Bartosz Pilarczyk - Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku,

Tomasz Bojanowski - Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,

Kacper Świtkiewicz - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,

Ewa Rakowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,

Monika Jaroszewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach,

Ireneusz Ryfiński - Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,

Sandra Gajcy - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Dobrym Mieście

Adrianna Łońska - Zespół Szkół w Pasłęku.