II SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku zapraszają do udziału w II SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ na temat: „Edukacja inkluzyjna i włączająca jako wyzwanie i zadanie dla współczesnej pedagogiki specjalnej”, Ełk, 16 marca (czwartek) 2017 r.